رئیس جمهورقرقیزستان:انقلاب2010خواست قرقیزهابرای رسیدن به عدالت بود

انقلاب,آتمبایف

دوشنبه ـ ایرنا- ˈآلماسبیک آتمبایفˈ رییس جمهوری قرقیزستان روز دوشنبه در جشن چهارمین سالگرد انقلاب این کشور در هفتم آوریل سال 2010 گفت: قزقیزها با این انقلاب به جهانیان نشان دادند که آزادی و عدالت برای آنها ارزش والایی دارد.

آتمبایف افزود: هفتم آوریل سال 2010 دهها هزار نفر در خیابانها و میدانهای کشور حضور یافتند و یک نفر و گروه فاسدی که کشور را در دست داشت، سرنگون کردند.

وی وضعیت قرقیزستان قبل از این انقلاب نابسامان عنوان کرد و گفت: فساد کشور را فرا گرفته بود و سطح زندگی مردم قرقیز پایین و بی قانونی در کشور حکمفرما بود.

رئیس جمهوری قرقیزستان گفت: مردم قرقیزستان با بی عدالتی و دروغ مقام فاسد کنار نیامدند و با حضور در میدان مرکزی شهر برای رسیدن به آزادی و عدالت شهر مقابل تیر و گلوله ایستادگی کردند و عده ای نیز جان خود را از دست دادند.

آتمبایف تصریح کرد: بر ما لازم است برای عملی شدن آرزو و آمال آنهایی که جان خود را برای شکوفایی کشور از دست دادند ، تلاش کنیم.

عسگر آقایف از آغاز استقلال این کشور در سال 1991 تا سال 2005 میلادی قدرت را در دست داشت و می خواست تا پایان عمر در مقام ریاست جمهوری باشد اما به دنبال مجموعه ای از شورشها به رهبری قربان بیک باقی اف سرنگون شد. باقی اف پس از این شورش، به جای آقایف به ریاست جمهوری رسید.

پنج سال بعد در سال 2010 میلادی مردم قرقیزستان در اعتراض به فساد مالی و گرانی قیمت برق به خیابانها ریختند و دولت باقی اف را نیز سرنگون کردند. پس از این اعتراض ˈرزا آتونبایواˈ رهبر مخالفان، دولت موقت تشکیل داد و خواستار استعفای باقی اف شد.

پس از این ناآرامیهای خشونت بار، در ساز و کاری دمکراتیک، نظام سیاسی این کشور به دمکراسی پارلمانی تبدیل شد که اولین و تنها نظام پارلمانی در آسیای میانه است.

آتمبایف رییس جمهوری فعلی قرقیزستان نیز سال 1390 (2011) در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد.

جمهوری قرقیزستان با 198 هزار و 500 کیلومتر مربع مساحت و حدود پنج میلیون نفر جمعیت از شرق و جنوب شرقی با چین، از شمال با قزاقستان ، از جنوب با تاجیکستان و از غرب با جمهوری ازبکستان همسایه و هم مرز است.

آساق**ه.ص**1663**1577
کد N209634