دخالت آمریکا در امور داخلی ترکیه ادامه دارد

سفیر آمریکا

آنکارا - ایرنا - ˈفرانسیس ریکاردونهˈ سفیر آمریکا در آنکارا در دخالتی آشکار، ریشه های مشکلات کنونی ترکیه را نگران کننده دانست.

به گزارش ایرنا ، وی روز دوشنبه در گفت وگو با روزنامه ˈحریتˈ چاپ ترکیه گفت: ضرر و زیان به وجهه بین المللی ترکیه که از کمپین های انتخابات محلی آغاز شده بود، همچنان تداوم دارد.

ریکاردونه انتخابات محلی ( شهرداری ها) در ترکیه را آزمونی مهم برای آنکارا خواند و گفت: کمپینی که از سوی حاکمیت ترکیه در انتخابات محلی آغاز شده بود، به وجهه بین المللی این کشور آسیب رسانده است.

وی با عنوان اینکه نتایج انتخابات شهرداریهای ترکیه برای آمریکا غیرمترقبه نبود، افزود: برای ما قابل درک نیست که یک کشور متحد آمریکا و اروپا بطور کامل ممنوعیت شبکه های اجتماعی ˈتوییترˈ و ˈیوتیوب ˈ را اجرا کند.

وی با اشاره به اینکه دیدگاه موجود دولت آنکارا در زمینه اینکه ریشه و پایه مسایل جاری داخلی ترکیه را می باید در خارج جستجو کرد، مایه نگرانی است، تصریح کرد : ترکیه به جای شفافیت و پاسخگویی همانند دمکراسی های غربی درباره فساد مالی و ارتشا، ریشه این مسایل را به خارج نسبت داد که این امر جای نگرانی دارد.

سفیر آمریکا در ترکیه ادعا کرد: ما در امور داخلی کشوری مداخله نمی کنیم ، ما به دمکراسی ترکیه احترام می گذاریم و از دوستان خود در آنکارا نیز خواستار احترام و درک متقابل هستیم.

وی در پاسخ به سووالی در زمینه درخواست اعاده ˈفتح الله گولنˈ رهبر ˈجماعت گولن ˈ از آمریکا گفت: ترکیه درخواستی رسمی در این باره ارایه نکرده است. آمریکا دخالتی در فعالیت های اتباع ترکیه در خارج ندارد، ولی اگر دولت آنکارا می گوید که فعالیت هایی غیر قانونی علیه این کشور در خاک آمریکا جریان دارد این مساله را ارایه و واشنگتن نیز به این امر رسیدگی می کند، ولی آمریکا در زمینه استفاده از حقوق رسمی اتباع ترکیه که در خاک ما حضور دارند، نمی تواند مداخله کند.

ˈرجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه پیش از این و در پی سخنان گذشته سفیر آمریکا در آنکارا پس از عملیات فساد مالی و ارتشا که منجر به دستگیری شماری از منتسبان به دولت ترکیه شده بود، بدون اشاره به کشور خاصی، به سفیر آمریکا هشدار داد که ˈاگر در حد و حدود وظایف خود عمل نکند، اخراج خواهد شدˈ.

خاورم ** 2012 * 230**1651
کد N209578