ایندیپندنت:

نیروهای مسلح خارجی در سوریه تهدید امنیتی برای کشورهایشان هستند

نیروهای خارجی

تهران - ایرنا - روزنامه انگلیسی ˈایندیپندنتˈ به نقل از کارشناسان امنیتی، بازگشت افراد مسلحی را که هم اکنون سرگرم جنگ با دولت قانونی سوریه در خاک این کشور هستند، به عنوان خطری بی سابقه در برابر کشورهای اروپایی و غربی که هیچ راه فراری از آن ندارند، توصیف کرد.

به گزارش روز دوشنبه ایندیپندنت، هزاران نیروی خارجی از جمله صدها انگلیسی در جنگ سوریه شرکت دارند و در حال تقویت آمادگی و توان رزمی خود هستند. آنان که هم اکنون با گروه های تندرو در تماس هستند، بعد از بازگشت به کشورهایشان ، تهدیدی برای غرب خواهند بود.

ˈریچارد برتˈ رییس سابق بخش مبارزه با تروریسم در دستگاه امنیت خارجی انگلیس (ام آی 6) در این باره گفت: کنترل تعداد پرشمار انگلیسی هایی که در جنگ سوریه شرکت کرده اند، محال است و آنان پس از بازگشت از سوریه، خطری واقعی برای جامعه محسوب می شوند.

ایندیپندنت به نقل از ˈرافائل بانتوچیˈ محقق ˈکانون سلطنتی مطالعات امنیتی و دفاعیˈ در لندن نوشت: نوعی تهدید امنیتی علیه انگلیس وجود دارد که از درگیری های سوریه نشات می گیرد و تقریبا راه فراری از آن نیست.

بانتوچی تصریح کرد که دستگاه امنیتی انگلیس دستکم یک مورد از این قبیل تهدیدهای ناشی از بحران سوریه را خنثی کرده است.

بحران ناآرامی در سوریه حدود چهار سال قبل با حمایت های مالی و تسلیحاتی مستمر غربی- عربی آغاز شد. با این حال، تشتت و اختلافات داخلی مخالفان دولت سوریه که نیروهای خارجی نیز به آنها پیوسته اند، آنان را به چندین گروه از جمله تروریست های موسوم به ˈجبهه النصرهˈ و ˈداعشˈ تقسیم کرده و تبعات درگیری های داخلی آنان، بر شدت و دامنه پیامدهای بحران تروریسم بر منطقه و جهان افزوده است.

مترجمام**1408**1651
کد N209482