مبادلات بازرگانی دو ماهه ایران و ترکیه به 1/2 میلیارد دلار رسید

دوجانبه,بازرگانی خارجی

آنکارا - ایرنا - مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه در دو ماهه نخست سال 2014 میلادی به دو میلیارد و 115 میلیون دلار رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 256 میلیون و 272 هزار دلار کاهش نشان می دهد .

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در سال 2013 میلادی به 14 میلیارد و 577 میلیون دلار رسید که 10 میلیارد و 388 میلیون دلار آن را صادرات ایران به ترکیه و چهار میلیارد و 193 میلیون دلار آن را صادرات ترکیه به ایران تشکیل می دهد.

در دو ماه نخست سالجاری میلادی سهم جمهوری اسلامی ایران در واردات ترکیه 4/4 درصد و در صادرات این کشور 8/1 درصد بود.

این درحالی است که در دو ماه اول سال 2013 میلادی حجم مبادلات تجاری دو کشور بالغ بر دو میلیارد و 371 میلیون دلار اعلام شده بود که سهم ایران در صادرات ترکیه دو درصد و در واردات این کشور پنج درصد اعلام شده است .

محاسبات ایرنا از داده های بازرگانی خارجی ترکیه که به تازگی توسط موسسه آمار دولتی این کشور منتشر شد، نشان می دهد در ماه فوریه سال 2014 صادرات ترکیه به ایران با 26 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 224 میلیون و 527 هزار دلار رسید.

واردات ترکیه از ایران در دو ماه سال جاری یک میلیارد و 646 میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد کاهش نشان می دهد .

داده های موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد که در دو ماه اول سال 2014 صادرات ترکیه 2/7 درصد نسبت به دو ماه اول سال 2013 میلادی رشد داشته و از 23 میلیارد و 868 میلیون دلار به 25 میلیارد و 593 میلیون دلار و واردات این کشور نیز با 7/1 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته از 38 میلیارد و 197 میلیون دلار به 37 میلیارد و 542 میلیون دلار رسید تا حجم بازرگانی خارجی این کشور 17/0 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یابد .

در سال گذشته صادرات ترکیه با افتی به میزان 4/0 درصد نسبت به سال 2012 به 151 میلیارد و 869 میلیون دلار و واردات این کشور با 4/6 درصد رشد به 251 میلیارد و 651 میلیون دلار رسید تا حجم بازرگانی خارجی این کشور به 403 میلیارد و 520 میلیون دلار برسد.

خاورم/2011**230**1651
کد N209463