بررسی اخراج روسیه از شورای پارلمان اروپا

ایرنا نوشت:

مجمع عمومی شورای پارلمان اروپا امروز(دوشنبه) طی نشستی پیرامون احتمال حذف اختیارات نمایندگی روسیه و یا اخراج این کشور از این نهاد اروپایی تصمیم گیری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از استراسبورگ، مجمع عمومی شورای پارلمان اروپا در نشست روزدوشنبه به بررسی حذف اختیارات نمایندگی روسیه به علت مواضع این کشور در قبال الحاق ˈکریمهˈ و نیز پیرامون بحران اوکراین خواهد پرداخت.

بر اساس این گزارش، در نخستین اقدام درخواست نماینده انگلیس که خواهان محکومیت نقض تمامیت ارضی اوکراین و الحاق کریمه به روسیه توسط مجمع عمومی شورای پارلمان اروپا است مورد بررسی قرار می گیرد و اختیارات و حق رای روسیه را به مدت یک سال در شورای اروپا به حال تعلیق در می آورد.

این پیشنهاد تاکنون از سوی نمایندگان 74 کشور مورد تایید و حمایت قرار گرفته است.

بنابراین گزارش هیات نمایندگی دانمارک هم پیشنهاد کرد روسیه از مجمع عمومی شورای پارلمان اروپا اخراج شود که این درخواست نیز از سوی نمایندگان 53 کشور عضو مجمع، پذیرفته شده است.

در پی بروز بحران اوکراین که به سقوط دولت پیشین این کشور و روی کار آمدن دولت جدید در ˈکی یفˈ منجر شد، روابط مسکو و غرب به تیرگی گرایید.

با روی کار آمدن یک دولت طرفدار غرب در ˈکی یفˈ ، شبه جزیره ˈکریمهˈ نیز به روسیه پیوست که این رویداد بر تیرگی بیشتر روابط مسکو و غرب افزود.

در حالی که کشورهای غربی با محوریت آمریکا بر تمامیت ارضی اوکراین تاکید می ورزند، مسکو الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را اقدامی مطابق با اصول دمکراسی و براساس خواست مردم این منطقه ارزیابی می کند.

شبه جزیره کریمه چندی پیش با برگزاری یک همه پرسی به روسیه پیوست.

52261

کد N209349