حامیان روسیه ساختمانهای دولتی شرق اوکراین را تسخیر کردند

طرفداران روسیه عصر دیروز یکشنبه با برگزاری تظاهرات در شهرهای شرقی اوکراین اقدام به حمله و حتی تسخیر ساختمانهای دولتی کردند.

حامیان روسیه ساختمانهای دولتی شرق اوکراین را تسخیر کردندطرفداران روسیه عصر دیروز یکشنبه با برگزاری تظاهرات در شهرهای شرقی اوکراین اقدام به حمله و حتی تسخیر ساختمانهای دولتی کردند.

 

 

 

 

منبع: رویترز

52261

کد N209342