هزاران مراکشی برای بهبود اوضاع معیشتی تظاهرات کردند

سیاسی

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات خواستار حمایت از قدرت خرید، کرامت انسانی، آزادی و عدالت اجتماعی شدند.

هزاران شهروند مراکشی برای بهبود اوضاع معیشتی خود در شهر «دار البیضاء» تظاهرات کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرنسه، بیش از هشت هزار شهروند مراکشی به دعوت سندیکاهای این کشور برای فشار بر دولت «عبدالاله بنکران» نخست‌وزیر مراكش در دارالبیضا تظاهرات کردند.

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات خواستار حمایت از قدرت خرید، کرامت انسانی، آزادی و عدالت اجتماعی شدند.

در حالی که برخی منابع تعداد تظاهرکنندگان را هشت هزار نفر اعلام کردند، برگزارکنندگان این تظاهرات تاكید می‌كنند كه ۱۵ هزار نفر در آن شركت داشته‌اند.

جمعیت‌های دانشجویی، سازمان‌های غیردولتی، جنبش «۲۰ فوریه» و جمعیت حمایت از بیکاران در تظاهرات دارالبیضا شرکت کردند.

کد N209238