یک نماینده پارلمان عراق:

ارتش عراق پاسخی کوبنده به داعش به سبب بستن آب فرات خواهد داد