در گفتگو با مهر مطرح شد؛

دیدار نوروزی رئیس جمهور با نمایندگان برگزار شد/ جریانات سیاسی مختلف به دیدار روحانی رفتند

مجلس

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس و مسئولان دستگاه های اجرای، وزیران سابق با عقاید سیاسی متفاوت در این دیدار نوروزی حضور داشتند.

عابد فتاحی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره با دیدار نوروزی نمایندگان با رئیس جمهور گفت: در این دیدار مسئولان از دستگاه های مختلف حضور داشتند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: در این دیدار نوروزی جو سیاسی حاکم  نبود و مسئولان با دیدگاه های سیاسی متفاوت به دیدار  رئیس جمهور آمده بودند.

وی ادامه داد: این جو پر نشاط نمایانگر وحدت گروه های سیاسی بر اصول است.

فتاحی گفت: حدود 200 نفر از نمایندگان مجلس در این دیدار نوروزی حضور داشتند که محسن رضایی، برخی وزیران سابق از جمله آن ها بودند.

وی یاد آور شد: در این جلسه فقط  تبریک عید بود و رئیس جمهور سخنرانی نداشت.