نامزد حزب جمهوری خواه ترکیه خواستار ابطال انتخابات شهرداری آنکارا شد

انتخابات

آنکارا - ایرنا - نامزد حزب مخالف ˈجمهوری خواه خلقˈ ترکیه خواستار ابطال انتخابات شهرداری آنکارا شد و تهدید کرد که در صورت عملی نشدن خواسته اش به دادگاه قانون اساسی این کشور و یا دادگاه ˈحقوق بشر اروپاˈ شکایت خواهد کرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، حزب جمهوری خواه خلق بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور دیروز در شکایتی به ˈشورای هیات عالی انتخابات ترکیهˈ، خواستار لغو انتخابات بحث برانگیز شهرداری آنکارا به علت ˈبی نظمی و تقلبˈ در نیمی از حوزه های رای گیری شده بود.

ˈمنصور یواشˈ نامزد حزب جمهوری خواه خلق در انتخابات شهرداری آنکارا در این باره گفت: در صورتی که شورای هیات عالی انتخابات ترکیه نسبت به ابطال انتخابات در پایتخت ترکیه اقدام نکند ، به دادگاه قانون اساسی و یا دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه خواهم کرد .

یواش افزود: وظیفه ما پاسداری از آرای مردم آنکارا در مقابل قانون شکنی های صورت گرفته در انتخابات شهرداری ها در این شهر است.

حزب جمهوری خواه خلق بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور ، دیروز خواستار لغو انتخابات در آنکارا پایتخت ترکیه شد.

این حزب با ادعای بی نظمی و تقلب در انتخابات شهرداری ها در آنکارا، خواستار لغو آن توسط شورای هیات عالی انتخابات ترکیه شده است .

ˈملیج گوکچکˈ نامزد حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در رقابتی نزدیک با یواش به عنوان شهردار آنکارا انتخاب شد.

بر اساس آمار غیر رسمی، در انتخابات شهرداری های ترکیه که یکشنبه گذشته برگزار شد، حزب حاکم این کشور با کسب بیش از 45 درصد آرا ، پیروز این انتخابات شد.

خاورم ** 230**1651
کد N208737