بازی آمریکایی پارلمان اروپا علیه ایران

پارلمان اروپا,قطعنامه

تهران- ایرنا-درحالی فضای سیاسی میان ایران و 1+5 با انجام مذاکرات هسته ای بسوی آرامش پیش می رود،پارلمان اتحادیه اروپا در اقدامی شتاب زده،با صدور قطعنامه ای علیه ایران ، درمقام مقابله با سیاست تعامل و گسترش مناسبات و همکاری ها تهران و کشورهای جهان برآمد.

پارلمان اروپا تحت تاثیر مخالفان و معاندان نظام جمهوری اسلامی ،و برای رضایتمندی جناح های مخالف و لابی صهیونیستی ،با نادیده گرفتن تمامی قوانین و حقوق بین المللی ،حماسه با شکوه سیاسی 24 خرداد سال گذشته را به چالش کشید و برای نجات خود از ناکامی در بسیاری از مسایل و موضوعات از جمله مشکلات فزاینده اجتماعی ،اقتصادی و رشد بیکاری در اتحادیه اروپا و نیز بحران سوریه ،سیاست وارد آوردن اتهامات نادرست و واهی علیه دولت و مردم ایران را در پیش گرفت.

نمایندگان پارلمان اروپا در اقدام سیاسی علیه دولت و مردم ایران، بدون توجه به قواعد و عرف بین المللی و با معرفی خود به عنوان ناجی، با دخالت در امور داخلی ایران و احکام اسلامی و انتخاب معیارهای دوگانه و متکبرانه به جمع مدعیان ، مخالفان و معاندان نظام اسلامی پیوست و خواستار انجام تغییرات بنابرتمایل و علاقه مندی خود در قوانین جاری در ایران شدند.

این نمایش سیاسی پارلمان اروپا علیه ایران در حالی انجام شد که نمایندگان آن در کشورهای خود با انواع و اقسام خشونت ها بویژه در امور زنان و کودکان ، تبعیض نژادی ، درگیری های سیاسی ، نافرمانی های مدنی و قتل و انفجارهای سیاسی و اجتماعی روبرو هستند و برای انحراف افکار عمومی در جامعه این اتحادیه ، سیاست فرار به جلو را درپیش گرفته اند.

ناکامی مخالفان نظام جمهوری اسلامی در ممانعت از پیشرفت مذاکرات سازنده هسته ای براساس احترام به حقوق ملت ایران با گروه 1+5 ، سبب شد تا پارلمان اروپا به ابزاری برای اجرای توطئه جدید علیه ایران تبدیل شود، غافل از اینکه ایران مقتدر و ملت سرافراز آن ؛ تحت تاثیر شانتاژها و جنجال های سیاسی وتبلیغاتی از سیاست تعامل سازنده و تعمیق مناسبات و روابط با کشورهای جهان چشم پوشی نمی کند.

دولت منتخب و برآمده از اراده مردم ایران، در تشریح اصول سیاست خارجی نظام مقدس اسلامی، بارها بر برقراری مناسبات سازنده و گسترش همکاری ها با کشورهای جهان براساس اصول احترام متقابل تاکید کرده است و مداخله بیگانگان در اشکال مختلف در امور داخلی ایران را به زیان طرف مقابل دانسته و همواره بر رعایت این اصل تاکید کرده است.

با توجه به سیاست اعلام شده دولت یازدهم و اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران ، این اقدام سیاسی پارلمان اروپا که درقالب صدور قطعنامه حقوق بشری علیه ایران انتشار یافته است،به زیان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا خواهد بود و ایران ناچار است نسبت به دیدگاه خود در قبال مناسبات میان ایران و این اتحادیه تعریف مجددی ارایه دهد.

**5981**
کد N208728