طراح تحریم های ایران در سنا:

ایرانی ها به مذاکره کنندگان ما لبخند می زنند، اما در اتاق پشتی توطئه می کنند!

سناتور رابرت منندز

سناتور رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا آمریکا نسبت به دستیابی ایران و 1+5 به توافق دائم ابراز بدبینی کرد.

جروسالم پست نوشت: سناتور رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا آمریکا نسبت به دستیابی ایران و 1+5 به توافق دائم ابراز بدبینی کرد.

به گزارش آفتاب به نقل از انتخاب، سناتور دموکرات نیوجرسی گفت: اشتباه نکنید، درحالیکه ایران به مذاکره کنندگان ما در میز مذاکره لبخند می زند، در اتاق پشتی در حال توطئه چینی است.

وی افزود: وقتی بحث حق موجودیت اسرائیل به عنوان یک دولت یهودی پیش می آید همگی محافظه کار می شویم.

منندز اضافه کرد: زمانیکه موضوع امنیت مردم اسرائیل به میان می آید ما همگی محافظه کار می شویم.

طراح تحریم های ایران در مجلس سنا گفت: اگر گذشته تنها یک مقدمه به شمار می آید، من نسبت به وفای ایران به قولش بدبین هستم.

وی افزود: براساس تمام آنچه شنیده ام و همچنین اقدامات ایرانی ها نگرانم.
کد N208468