حیدرپور در گفتگو با مهر:

نیروی انتظامی برای دفاع از مرزها تدارک ویژه داشته باشد

مجلس

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به وضعیت مرزهای شرقی کشور گفت: از نیروی انتظامی تقاضا می کنیم در جهت امنیت ملی طوری تدارک ببیند تا نیروهایش به خصوص در مناطق مرزی قوی تر و مستحکم تر دفاع کنند.

عوض حیدر پور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حفظ امنیت ملی جز اولویتهای هر کشوری است در مورد آزاد سازی مرزبانان ایرانی و عملکرد نیروهای مسئول در این زمینه گفت: در رابطه با اقداماتی که منجر به آزادی و رهاسازی گروگانها شد مقداری آسیب دیدیم نکته ای که هست این است که در واقع از نیروی انتظامی تقاضا می کنیم در جهت بخشی از امنیت ملی و نظام حفاظتی، طوری تدارک ببیند تا نیروهایش قوی تر و مستحکم تر دفاع کنند به خصوص در مناطق مرزی.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی و ارتباط آن با مقاوم سازی بخشهای حفاظتی گفت: وقتی مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را مطرح می کنند یعنی مقاوم سازی باید انجام شود یعنی بخش ساختاری باید توانمند شود و در راستای حفظ انسجام نظام قرار گیرد لذا مقاوم سازی خصوصا در نیروی انتظامی و بخش پشتیبانی آن که به عهده وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی است باید منسجم تر انجام شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: در این مورد خاص قوائد و شواهد مقاوم سازی نیاز است و دغدغه ای که در کمیسیون امنیت ملی مطرح شده این است که مقاوم سازی باید انجام شود.

حیدرپور به اهمیت نقش آموزش در مقاوم سازی نیروهای حفاظتی اشاره کرد و گفت: با استفاده از آموزش و شیوه های اجرایی باید نیروهای کارآمد تربیت شود تا اگر چنین صحنه ای رخ داد به خوبی مقابله کنند و بحث آموزش و شیوه آموزش مورد نیاز از اهمیت بسیاری قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به شکاف دیدگاهی اهل سنت با گروهک تروریستی جیش العدل گفت: وقتی این اتفاق افتاد دل همه ایرانیان به درد آمد من خودم در زمانی که مرزبانان به گروگان گرفته شده بودند بازدیدی از مناطق سنی نشین غرب کشور داشتم و احساس کردم این عملیات تروریستی و زشت دل همه ملت ایران، دلسوزان نظام، دوستان اهل سنت و همه کسانی که دل در گرو نظام را دارند به درد آورده است.

حیدرپور تاکید کرد: تمامی اهل سنت کشورمان در این زمینه با خانواده و کسانی که بچه هایشان اسیر بودند احساس همدلی کردند و شاهد پشتیبانی همه اقشار به ویژه اهل سنت از مرزبانان گروگان گرفته شده بودیم و تمامی ایرانیان این مساله را محکوم کردند.