نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان :

خواستار همکاری با آمریکا بر اساس احترام متقابل هستیم

افغانستان

نیویورک، ایرنا- اشرف غنی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر ضرورت ادامه همکاری امنیتی با آمریکا بر اساس احترام متقابل برای رویارویی با چالش های افغانستان تاکید کرد.

به گزارش ایرنا اشرف غنی که با تلویزیون سی ان ان آمریکا گفتگو می کرد به وجود منافع مشترک میان امریکا و افغانستان اشاره کرد و گفت دو کشور باید بر اساس احترام متقابل همکاری کرده و به رویارویی با چالش های پیشرو بروند.

وی خواستارغلبه بر اختلاف ها و مشکلات امریکا و افغانستان شد و گفت در این خصوص در داخل افغانستان اتفاق نظر وجود دارد.

اشرف غنی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است.

انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای استانی افغانستان که از ساعت 7 صبح روز شنبه آغاز شده بود با یک ساعت تمدید، بدون هیچ حادثه مهم امنیتی در ساعت 17 به پایان رسید.

در انتخابات روز شنبه افغانستان، هشت نامزد ریاست جمهوری و 2700 نامزد شوراهای استانی رقابت کردند.

بر اساس گزارشها نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای استانی افغانستان چهارم اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد.

اروپام 2251 **1908
کد N208315