تعویق محاکمه مرسی و سران اخوان المسلمین به 23 فروردین

آفریقا و خاورمیانه

منابع مصری از تعویق محاکمه رئیس جمهوری معزول این کشور و 14 نفر از رهبران اخوان المسلمین به دوازدهم آوریل جاری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، دادگاه قاهره امروز یکشنبه دادگاه محمد مرسی رئیس جمهوری معزول مصر و 14 نفر از رهبران اخوان المسلمین را در موضوعات اطراف کاخ اتحادیه به 12 ماه جاری برای شنیدن گفته های شهود در جلسات غیر علنی موکول کرد.

شایان ذکر است که متهمان در پرونده های قتل و تحریک به قتل تظاهرکنندگان مقابل کاخ ریاست جمهوری مصر در ماه دسامبر 2012 متهم هستند.