بازداشت اعضای یک شبکه تروریستی از سوی نیروهای امنیتی تونس

آفریقا و خاورمیانه

نیروهای امنیتی تونس در جنوب شرق این کشور اعضای یک شبکه تروریستی را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، وزارت کشور تونس از بازداشت یک شبکه تروریستی در جنوب شرق این کشور خبر داد.

در بیانیه وزارت کشور تونس آمده است: نیروهای گارد ملی با حمله به منزلی در استان صفاقس در شب گذشته اعضای یک شبکه هشت نفره را بازداشت کردند.

وزارت کشور تونس بیان کرد: اعضای این شبکه مشغول ساخت بمب دست ساز برای به کارگیری آن در اقدامات تروریستی بودند که در اثر انفجار این بمب گروهی از اعضای شبکه زخمی شدند و نیروهای گارد ملی موادی که برای ساختن بمب به کار می رود کشف و ضبط کردند.

در این بیانیه از وابسته بودن اعضای این شبکه به جریان انصار شریعت و ادامه بازجویی و تحقیقات سخن به میان آورده شده است.