احضار سفیر یونان به وزارت خارجه در اعتراض به قطعنامه پارلمان اروپا

سیاست خارجی

سفیر یونان در تهران نیز قول داد به عنوان ریاست دوره‌یی اتحادیه اروپا، موضوع را به مقامات ذی‌ربط اتحادیه اروپا در بروکسل منتقل کند.

به دنبال تصویب قطعنامه اخیر پارلمان اروپا در مورد ایران، سفیر یونان در تهران به عنوان سفیر کشور دارای ریاست دوره‌یی اتحادیه اروپا، به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.

به گزارش ایلنا، در این دیدار مدیرکل غرب اروپای وزارت خارجه مراتب ناخرسندی شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور قطعنامه مذکور را به طرف یونانی اعلام و با انتقاد از تصویب این قطعنامه در مقطع پایانی دوره فعلی پارلمان اروپا آن را غیر قابل قبول و غیرواقعی توصیف کرد و گفت: این گونه اقدامات و مواضع نسنجیده در خلاف جهت منافع مشترک اتحادیه اروپایی و جمهوری اسلامی ایران است.

سفیر یونان در تهران نیز قول داد به عنوان ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا، موضوع را به مقامات ذی‌ربط اتحادیه اروپا در بروکسل منتقل کند.

کد N208175