کمیسیون شوراهای مجلس در جلسه ویژه ای حادثه گروگان گیری و وضعیت امنیت مرزهای کشور را بررسی کرد

مرزبانان ایرانی ربوده شده

تهران- ایرنا- کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با تشکیل جلسه ای ویژه، حوادث و رویدادهای اخیر به ویژه حادثه گروگان گیری و وضعیت امنیت مرزهای کشور را بررسی کرد.

«امیر خجسته» رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا افزود:حادثه گروگان گیری و بررسی وضعیت امنیت مرزهای کشور،دستور اول جلسه ویژه کمیسیون بود که پس از توضیحات سردار دارائی نماینده اندیمشک و رییس کمیته اطلاعات و امنیت داخلی کشور، مقرر شد این کمیته در اسرع وقت جلسه ای با حضور مسوولین امنیتی و مرزبانی تشکیل داده و با حضور در منطقه، نسبت به بررسی و گزارش موضوع براساس بند 6 ماده 49 آیین نامه داخلی مجلس اقدام شود.

وی با محکوم کردن اقدامات تروریستی و گروگان گیری در مرزهای کشور، این حرکات را ناشی از شکست دشمن در عرصه دیپلماسی و اطمینان آنان از شکست در صحنه نبرد دانست و گفت:اقدامات جزئی و ایذایی اخیر که با حمایت علنی برخی کشورهای تروریست پرور در حال انجام است،حرکتی مذموم و محکوم به شکست است که کوچکترین خللی در عزم راسخ کشورمان برای مقابله با این گروه های تکفیری ایجاد نخواهد کرد.

در ادامه این جلسه گزارش علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران درباره برخورد وزارت کشور با یکی از نمایندگان مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت که پس از توضیحات اعضا مقرر شد، موضوع به سرعت بررسی شود و با خاطیان برخوردهای قانونی صورت گیرد.

به گفته وی، محمد ابراهیم رضایی نماینده خمین و رییس کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری این کمیسیون مسوول بررسی این حادثه شدند.

سیام**9173**1572
کد N208066