نخستین تصاویر از بازگشت مرزبانان ربوده شده به کشور

ایران و پاکستان,پاکستان

4 مرزبان ربوده شده ایرانی به کشور بازگشتند.

 

 

 

 

 

29212 

کد N208038