بیانیه وزارت امور خارجه در خصوص آزادی چهارمرزبان جمهوری اسلامی ایران

سیاست خارجی

وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران آزادی و بازگشت 4 مرزبان جمهوری اسلامی ایران از مرزهای کشورمان در سیستان و بلوچستان را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه وزارت خارجه آمده است:بی شک آزادی چهارمرزبان نتیجه تلاش ها و پیگیری های شبانه روزی مجموعه دستگاهها و نهادهای ذیربط جمهوری اسلامی ایران و مشارکت و همکاری صمیمانه معتمدین محلی بوده است.

وزارت امور خارجه بعنوان یکی از وظایف اصولی خود به موازات سایر نهادهای ذیربط و مسئول کشور  اقدامات انجام شده تاکنون را بمنظور روشن شدن سرنوشت  آقای جمشید دانایی فر دیگر مرزبان عزیز کشورمان کماکان ادامه داده و موضوع را در تماسها و ارتباطات با دولت پاکستان مورد پیگیری قرار خواهد داد