یورش دهها تن از معترضان در شهر دونتسک اوکراین به یک ساختمان دولتی

دونتسک

تهران-ایرنا- حدود 50 معترض حامی روسیه در شهر دونتسک اوکراین در حالی که فریاد می زدندˈ دونتسک یک شهر روسیه استˈ روز یکشنبه از میان نیروهای پلیس گذشتند و به یک ساختمان دولتی در این شهر یورش بردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از دونتسک، این 50 معترض از حدود 2 هزار معترض دیگر جدا شده و به سوی نیروهای پلیس ترقه پرتاب کردند و پس از آن به سوی این ساختمان دولتی حمله کردند و پس از اشغال آن پرچم روسیه را بر فراز این ساختمان 11 طبقه به اهتزار درآوردند.

براساس اعلام خبرنگار خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی از اهرم زور علیه این معترضان استفاده نکردند.

این اقدام معترضان پس از ان انجام شد که درخواست هایی در شهر دونتسک از مقام های اوکراین مبنی بر انجام همه پرسی مشابه همه پرسی برگزار شده اخیر در منطقه کریمه در مورد الحاق به روسیه مطرح شده است.

شماری از معترضان در شهر دونتسک فریاد می زدند: به ما اجازه بدهید همه پرسی برگزار کنیمˈ و ˈ ناتو به خانه ات باز گردˈ.

از زمان آغاز اعتراض ها در اوکراین مناطق شرقی و جنوبی این کشور صحنه اعتراض های مختلف بوده است.

تحرکات نظامی روسیه در منطقه کریمه تنش هایی میان غرب و روسیه ایجاد کرده است.

مترجمام**9234**1010
کد N207986