سخنگوی وزارت کشور مصر:

تروریستهایی از افغانستان-عراق و سوریه در مصر هستند

آفریقا و خاورمیانه

سخنگوی وزارت کشور مصر ضمن تاکید بر مبارزه با تروریستها در این کشور به ماهیت آنها اشاره کرد که برخی از آنها افغانی و عراقی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به شبکه روسیاالیوم، هانی عبداللطیف تاکید کرد: پلیس مصر نوک پیکان جنگ ملت مصر ضد تروریسم است.

سخنگوی وزارت کشور مصر افزود: دستگاههای امنیتی ضربات مهلکی را به تروریستها وارده کرده اند و مانع تحرکات آنها شده اند.

وی اعلام کرد: نقشه تروریستها در مصر برای دستگاههای امنیتی مشخص شده است.تروریستها شامل گروههای تکفیری خطرناکی هستند که قبلا در افغانستان،عراق و سوریه حضور داشته اند و شبیه مزدور هستند.

هانی عبداللطیف تاکید کرد: گروههای تکفیری مسئول انفجارهای ساختمانهای امنیت دقهلیه و قاهره و ساختمان اطلاعات جنگی در اسماعیلیه هستند.