مصطفی البرغوثی:

اعلام شکست مذاکرات سازش نیازمند زمان است

آفریقا و خاورمیانه

دبیر کل ابتکار ملی فلسطین با اشاره به شکست مذاکرات سازش، علت آن را ادامه شهرک سازی از سوی رژیم صهیونیستی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، مصطفی البرغوثی تاکید کرد: اعلام شکست مذاکرات سازش نیازمند زمان است.

دبیر کل کمیته ابتکار ملی فلسطین افزود: شکست مذاکرات سازش به ادامه سیاستهای شهرک سازی رژیم صهیونیستی همزمان با مذاکرات و استفاده از این مذاکرات به عنوان پوششی برای توسعه شهرک سازی است.

وی تاکید کرد: همچنین اصرار رژیم اسرائیل برای دیکته کردن شروط خود بر طرف فلسطینی از دیگر عوامل شکست مذاکرات است.

البرغوثی گفت: پیشنهادهای جان کری وزیر خارجه آمریکا به تشکیل کشور مستقل فلسطین نمی انجامد.مواضع وی در قبال مذاکرات متغیر است از همین رو روند مذاکرات نمی تواند سرانجامی داشته باشد.