با تصویب دولت؛

شرکت های مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و توزیع نیروی برق تشکیل می شوند

دولت

تهران - ایرنا - هیات دولت تصویب کرد: شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اصلاح اساسنامه شرکت سازمان توسعه برق ایران و شرکت مادر تخصصی توزیع نیروی برق با اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالاهای آب و برق (ساتکاب) تشکیل شوند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (2) و بند (ب) ماده (13) و بند (5) ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1386 ـ تکالیف جدید دولت برای وزارت نیرو را تصویب کرد.

براساس این مصوبه ، وزارت نیرو مکلف است با هدف توسعه رقابت در بخش های تولید و توزیع (خرده فروشی یا بازرگانی برق)، صیانت از حقوق متقابل عرضه کنندگان و مصرف کنندگان برق و حفظ شرایط عاری از تبعیض برای اتصال و استفاده (با رعایت مقررات و استانداردها) از شبکه های برق کشور اقدام کند.

طبق این مصوبه، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اصلاح اساسنامه شرکت سازمان توسعه برق ایران و شرکت مادر تخصصی توزیع نیروی برق با اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالاهای آب و برق (ساتکاب) تشکیل می شوند.

همچنین فعالیت های تامین برق با توجه به ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی به صورت شبکه اصلی انتقال برق در گروه سه، شبکه توزیع برق در گروه دو، تولید برق (مالکیت و مدیریت نروگاه ها و سایر خدمات مرتبط از جمله تعمیرات دوره ای نیروگاهی ) در گروه دو طبقه بندی می شود.

با تصویب هیات دولت، دارایی ها ، بدهی ها و تعهدات مربوط به نیروگاه های مندرج در جدول پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و از طریق آن به شرکت های تولید نیروی برق منتقل می شود.

بر این اساس، شرکت های برق منطقه ای صرفاً مالکیت شبکه های اصلی انتقال برق را در اختیار داشته و سهام آنان غیر قابل واگذاری است.

همچنین تمامی دارایی ها، بدهی ها، حقوق و تعهدات متعلق به دولت (شرکت مادر تخصصی توانیر) در بخش توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توزیع نیروی برق منتقل می شود.

هیات وزیران به منظور حصول اطمینان از تنظیم مقررات و پایش لازم در بخش های انحصاری و همچنین حفظ و تقویت رقابت در بخش های رقابتی ، وزارت نیرو را مکلف کرد حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغی این تصویب نامه ، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده مقررات بخش برق را به منظور طی مراحل قانونی ، تدوین و در اختیار شورای رقابت قرار دهد.

بر اساس این مصوبه، تمامی مبالغ دریافتی وزارت نیرو موضوع ماده (5) و تبصره ماده (8)قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 مربوط به پروانه فعالیت در بخش های مختلف صنعت برق به تشخیص وزیر نیرو برای انجام وظایف حاکمیتی ، آموزش و تحقیقات صنعت برق اختصاص می یابد.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با همکاری وزارت نیرو، تغییرات لازم از جمله اصلاح موافقتنامه ها و بودجه شرکت های مذکور را انجام می دهد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را 28 اسفندماه 1392 برای اجرا ابلاغ کرد.

سیام(1)**9189**1336
کد N207886