زاکانی مطرح کرد:

تاسیس دفاتری در کشورهای اروپایی برای بررسی موارد نقض حقوق بشر و مسائل فرهنگی غرب

مجلس

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ما باید مصوبه ای را در مجلس داشته باشیم تا با استقرار دفاتری در کشورهای اروپایی به بررسی نکاتی از جمله قش دولت های اروپایی و آمریکا در توسعه تروریسم سازمان یافته، علل نقض حقوق بشر،دلایل سقوط اخلاقی و فرهنگ منحط غربی و ... بپردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر ،علیرضا زاکانی نماینده تهران در یادداشتی در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

امروز صبح با ثبت نام نطق و تذکر اضطراری در مجلس بنا داشتم از تریبون مجلس استفاده نموده و از زاویه دید دیگری به موضوع مضحک و سخیف مصوبه پارلمان اروپا بپردازم ولی توفیق نصیب بنده نشد، لذا چکیده آن را تقدیم می نمایم.

پیرامون محکومیت قطعنامه اخیر پارلمان اروپا مواضع مختلف و بسیار درستی گرفته شده است که ما نیز این بخش از زیاده خواهی و گزافه گویی پارلمان اروپا را محکوم می نماییم.

اما به نظر، ما نیاز به حرکتی ملموس و تهاجمی بجای پاسخگویی و دفاع صرف هستیم.

ابتدا پیشنهاد داشتم با توجه به ویژه گی های فرهنگ اسلامی و فرهنگ غرب کار جدی و تلاشی مضاعف در برگزاری جلسات هم اندیشی و آزاداندیشی در دانشگاه ها و مجامع علمی انجام پذیرد تا حقانیت و درستی ارزش های نگاه اسلامی و تمدنی آن معلوم و مشخص شود.

ولی معتقدم ما باید مصوبه ای را در مجلس داشته باشیم تا با استقرار دفاتری در کشورهای اروپایی به بررسی نکاتی از این دست بپردازد.

1.دلایل کاهش مشارکت مردم در انتخابات های مختلف کشورهای اروپایی و آمریکا چیست؟

2.نقش دولت های اروپایی و آمریکا در توسعه تروریسم سازمان یافته(با حمایت از گروه هایی مثل منافقین، القاعده، جندالشیطان، جیش الظلم و..) و تروریسم دولتی (با حمایت از جنایت های صهیونیست های غاصب در سراسر جهان بویژه در سرزمین های اشغالی) چه می باشد؟

3. کشف رابطه سیاستمداران و دولتمردان اروپایی و آمریکا با باندهای مافیایی( قاچاق چیان انسان و اجزای بدن آنها، مواد مخدر، سلاح و ..) چیست؟

4.علل نقض حقوق بشر در کشورهای غربی و کشورهای مورد حمایت آنان( عربستان، بحرین و..) چیست و چرایی برخوردهای دوگانه با رنگین پوستان و تضیع حقوق آنها در این کشورها کدام است؟

5. دلایل ایجاد خفقان در محیط های علمی و مخالفت با آزادی بیان در کشورهای اروپایی با بررسی های علمی صورت گرفته در خصوص راستی آزمایی وقایع تاریخی از جمله هلوکاست چیست؟

6. دلایل سقوط اخلاقی و فرهنگ منحط غربی و ثمرات آن در کشورهای اروپایی و امریکا و ریشه های بی عدالتی در این کشورها کدام است؟

7. علت بی کفایتی عناصر انتظامی و امنیتی کشورهای اروپایی و آمریکا در عدم صیانت از جان شهروندان این کشورها چیست تا شاهد کشتارهای جمعی در مدارس و دانشگاه ها و مراکز عمومی نباشیم؟


8. ریشه های ظلم سازمان یافته در زندان های آمریکا و کشورهای اروپایی و نقض آشکار حقوق بشر در این کشورها چیست؟

9. بررسی جنایت های تاریخی کشورهای اروپایی و آمریکا در سایر کشورها در کشتار انسانهای بی گناه و غارت امکانات آنها و جنایات رخ داده در نسل کشی سرخ پوستان و .. در کشف سرزمین های قاره آمریکا توسط اروپاییان چیست؟

10. تهدیدات انسانی حاصل از سلاح های کشتار جمعی و زرادخانه های اتمی کشورهای دارنده آنها چیست و میزان دخالت این کشورها در تخریب محیط زیست و آثار زیان بار آن برای سایر کشورها کدام است؟

11. نقش کشورهای اروپایی و آمریکایی در جنگ تحمیلی صدام به ایران اسلامی و دلایل حمایت این کشورها از گروه تروریستی منافقین و جنایت های آنها چیست؟

12. دلایل وضع قوانین ضد انسانی در مجالس اروپایی و آمریکایی و تصمیمات یکجانبه و جنایتکارانه متخذه برای سایر کشورها توسط مسوولان این کشورها و نقش مخرب این کشورها در مجامع حقوقی بویژه آثار حق وتوی برخی از این کشورها در سازمان ملل چه می باشد؟

بهترین راه مواجهه با زیاده خواهی های استکبار جهانی، برخورد فعال با آنها و مطالبه درست از آنهاست، زیرا راهی جز محاکمه جانیان انسان نمای بین المللی در افکار عمومی جهانیان و ایستادگی مدبرانه در مقابل آنها نخواهد بود.