اندیشمند یونانی:

اقتصاد مقاومتی سنگ زیربنای استقلال هر کشوری است

یونان

آتن - ایرنا- اندیشمند و استاد یونانی گفت : اقتصاد مقاومتی سنگ زیربنای استقلال و آزادی هرکشوری مقابل زیاده خواهان بین المللی را تشکیل می دهد.

ˈ ونگلیس پسیاس ˈ استاد ، فعال سیاسی و اجتماعی یونانی روز یکشنبه درنشست خبری با خبرنگار ایرنا در آتن با اشاره به توصیه و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران پیرامون توسعه اقتصاد مقاومتی گفت: توسعه اقتصاد مقاومتی سنگ زیربنای استقلال هرملت وکشوری که می خواهد از یوق سلطه گران و زیاده خواهان بین المللی رهایی یابد، می باشد.

این استاد و اندیشمند یونانی در گفت وگو با ایرنا با یاداوری رهنمود رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که این یک رهنمود تاریخی نه تنها برای ایران، بلکه برای تمام کشورهای استقلال طلب می باشد، زیرا توسعه اقتصاد و مقاومتی نه تنها با تجارت آزاد با دیگر کشورها منافاتی ندارد بلکه ضمن توسعه صنعت وتجارت وتولیدات داخلی، زمینه را برای تبادلات تجاری براساس احترام متقابل بین کشورهای دیگر را، نیز بیش ازپیش فراهم خواهد کرد.

این اندیشمند یونانی با اشاره به ضرورت تلاش های مضاعف برای توسعه صنعت و تولیدات داخلی درتمام کشورهای استقلال طلب و آزاده ،گفت: متاسفانه برخی کشورها به منظور تحمیل خواسته های خود تحریم اقتصادی را بردیگرکشورها تحمیل می کنند و بدین ترتیب برخلاف مقررات تجارت آزاد جهانی، اقتصاد آن کشور را تحت تاثیرخواسته های سیاسی خود قرار می دهند.

پسیاس با مهم خواندن توسعه اقتصاد بومی و یا اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: هر کشوری باید درحد توان و با تکیه بر نیروی انسانی و توانایی فن آوری داخلی و بهره گیری ازتمام موقعیت های موجود داخلی، به توسعه اقتصاد داخلی خود بپردازد و روابط و داد و ستد بین المللی را تقویت نماید.

وی افزود: کشوری که برای تامین و حفظ استقلال خود به توسعه اقتصادی ملی ومحلی پرداخته می تواند، براساس حس انساندوستی به کشورهای دیگر نیزکمک های لازم درمواقع لازم را ارایه کند تا حد زیادی مانع سوء استفاده کشورهای سلطه طلب ازکشورهای ضعیف ترگردد.

استاد دانشگاه یونان افزود: درصورت توسعه اقتصادی همه جانبه داخلی و رسیدن به خودکفایی، استقلال اقتصادی تضمین می شود و توانایی اقتصادی هرکشوری مانع ازخطرات تحمیل تحریم های احتمالی وسوء استفاده سیاسی توسط کشورهای سلطه طلب خواهد شد.

وی بااشاره به تعیین تحریم هایی توسط کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا با بهانه قراردادن برنامه هسته ای صلح آمیز ایران گفت:کشورهای سلطه طلب همه چیز را می خواهند دراختیارخود بگیرند وبصورت انحصاری اداره کننند و به همین دلیل به بهانه های واهی درمورد برنامه صلح آمیزهسته ای ایران، طی سال های اخیرتحریم ها علیه ایران را تشدید کردند وبرمردم و اقتصاد این کشور فشاروارد آوردند که البته مردم ایران مقاومت خوبی ازخود نشان دادند.

پسیاس افزود:رهنمود های حکمیانه رهبرجمهوری اسلامی ایران و اجرای این رهنمود ها درمورد اقتصاد مقاومتی علاوه براینکه زمینه توسعه همه جانبه کشور را فراهم خواهد آورد، سد نفوذ ناپذیری مقابل انحصارطلبان و زیاده خواهان بین المللی ایجاد خواهد کرد ورفاه وافزایش سطح زندگی مردم را درپی خواهد داشت.

اروپام**2170 **1547
کد N207791