رهبر مسیحیان مارونی لبنان خواستار آغاز روند انتخاب رییس جمهوری این کشور شد

رییس جمهوری,بشاره راعی

بیروت – ایرنا - کاردینال « بشاره راعی» رهبر مذهبی مسیحیان مارونی لبنان از « نبیه بری» رییس مجلس نمایندگان این کشور خواست که روند اجرایی انتخاب رییس جمهوری جدید لبنان آغاز شود.

به گزارش ایرنا، بشاره راعی که روز یکشنبه در مراسمی مذهبی در بیروت سخن می گفت، افزود :از مهلت قانونی روند انتخاب رییس جمهوری جدید لبنان 15 روز گذشته است و مقامات سیاسی و پارلمانی لبنان باید مسئولانه و بدون در نظرگرفتن منافع شخصی و گروهی در این زمینه اقدام کنند.

مجلس نمایندگان لبنان باید رییس جمهوری جدید این کشور را از میان شخصیت های مسیحی مارونی داوطلب تا یک ماه و نیم دیگر انتخاب کند.

براساس تفاهم بین گروه های سیاسی و مذهبی لبنان، رییس جمهوری ، نخست وزیر و رییس مجلس به ترتیب باید مسیحی مارونی ، سنی و شیعه باشند.

وی به مشکلات گسترده امنیتی ، اقتصادی و سیاسی لبنان اشاره و تاکید کرد: لبنان باید با انتخاب یک رییس جمهوری قوی برای بازسازی داخلی و تقویت وحدت ملی ، گسترش روابط و همکاری با همه جهان بویژه کشورهای عربی تلاش کند تا بتواند مسئولیت و نقش خود را در ایجاد صلح و ثبات در منطقه برعهده گیرد.

رهبر مذهبی مسیحیان مارونی لبنان خاطرنشان کرد: لبنان به یک رییس جمهوری قوی که در اخلاق و زندگی و ایفای وظایف در گذشته وحال نمونه باشد، نیاز دارد.

بشاره راعی تصریح کرد: رییس جمهوری جدید باید بتواند برای تقویت لبنان در همه سطوح بویژه حاکمیتی ، ایجاد وحدت ملی و دفاع از کشور قدرتمند باشد.

وی گفت : از رییس جمهوری جدید لبنان انتظار می رود که از فساد و حیف ومیل اموال عمومی جلوگیری و برای اجرای قانون اساسی و قوانین دیگر پایان دادن به رنج های مردم لبنان بویژه در عرصه های امنیتی و اقتصادی تلاش کند.

رهبر مذهبی مسیحیان مارونی لبنان نسبت به « بی تفاوتی برخی مقامات سیاسی لبنان برای انتخاب سرنوشت ساز رییس جمهوری جدید» هشدار داد و تاکید کرد : مردم لبنان تنها به انتخاب رییس جمهوری جدید رضایت می دهند و هرگز خلاء سیاسی را که برخی برای تحقق اهداف پشت پرده خود بدنبال این گزینه هستند، برنمی تابند و این رفتار را اهانت به خود وناتوانی مقامات سیاسی و پارلمانی می دانند.

کاردینال بشاره راعی از نمایندگان مجلس لبنان خواست تا با التزام ملی و اخلاقی به وظایف خود در جلسات پارلمان برای انتخاب رییس جمهوری جدید شرکت کنند و اجازه ندهند از نصاب بیفتد.

وی در بخش دیگری از نمایندگان مجلس لبنان و سندیکاهای مختلف خواست که با همکاری و در آرامش برای حل مشکلات کارمندان و معلم ها تلاش کنند.

رهبر مذهبی مسیحیان مارونی لبنان بر تصویب قوانین در پارلمان برای رفع موانع امور و حل چالش های لبنان تاکید کرد و بویژه با توجه به شرایط سخت اقتصادی و معیشتی خواستار تصویب قوانینی مناسب برای افزایش حقوق کارمندان و معلمان و حل مشکل مالیات ها شد.

خاورم ** 1324
کد N207789