بازداشت 8 بحرینی در یورش نظامیان آل خلیفه

آفریقا و خاورمیانه

منابع حقوق بشری بحرینی از بازداشت هشت بحرینی در مناطق مختلف این کشور از سوی نظامیان آل خلیفه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، "یوسف المحافظه" مسئول رصد و پیگیری مسائل حقوق بشر در بحرین گفت : نظامیان رژیم بحرین هشت بحرینی را در مناطق المالکیه، عالی و الدیه بازداشت کردند.

از سوی دیگر جمعیت الوفاق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نظامیان رژیم با یورش به منطقه العکر، شماری از مردم را بازداشت کردند.