نماینده مردم رشت در تذکری شفاهی:

سکوت وزارت خارجه ایران در قبال قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا پذیرفته نیست

مجلس

انتظار می‌رفت حوزه وزارت خارجه خیلی زودتر از اینکه مردم عکس العمل نشان دهند به صورت جدی وارد عمل می شدند و از حقوق ملت ایران دفاع می کردند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی سکوت وزارت خارجه ایران در قبال قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا را پذیرفته شده ندانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی در تذکری شفاهی خطاب به وزیر راه وشهر سازی در خصوص تکمیل آزاد راه تهران ـ منجیل و تکمیل رینگ و کمر بندی شهر رشت جهت تقویت صنعت توریسم تذکر داد.

نماینده مردم رشت همچنین در خصوص آب کشاورزی لشت نشاء و همچنین آب شرب مردم کوچ اصفهان به وزارت نیرو تذکر داد.

وی در تذکری دیگر به وزیر امورخارجه در خصوص قطعنامه صادر شده از سوی پارلمان اتحادیه اروپا با بیان اینکه سکوت وزارت خارجه در رابطه با این موضوع تحت هیچ عنوان پذیرفته نیست، گفت: انتظار می‌رفت حوزه وزارت خارجه خیلی زودتر از اینکه مردم عکس العمل نشان دهند به صورت جدی وارد عمل می‌شدند و از حقوق ملت ایران دفاع می‌کردند.

کد N207624