در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد؛

سوال ملی سه نماینده از وزرای کشور و اطلاعات

مجلس

سوال ملی سید ناصر موسوی لارگانی از وزیر کشور در خصوص علت عدم توجه به قانون عفاف و همچنین سوال ملی علی مطهری نماینده تهران از وزیر کشور در خصوص تعلل وزارت کشور نسبت به برخورد پوشش نابهنجار برخی از بانوان در سطح کشور و همچنین سوال ملی حمید رسایی از وزیر اطلاعات در خصوص عملکرد وزارت اطلاعات در مورد مسئله شنود به مجلس اعلام وصول شد.

سوال ملی سه نماینده از وزرای کشور واطلاعات به مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، درجلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال ملی سید ناصر موسوی لارگانی از وزیر کشور در خصوص علت عدم توجه به قانون عفاف و همچنین سوال ملی علی مطهری نماینده تهران از وزیر کشور در خصوص تعلل وزارت کشور نسبت به برخورد پوشش نابهنجار برخی از بانوان در سطح کشور و همچنین سوال ملی حمید رسایی از وزیر اطلاعات در خصوص عملکرد وزارت اطلاعات در مورد مسئله شنود به مجلس اعلام وصول شد.

کد N207281