کارشناس ارشد حقوق بین الملل:پارلمان اروپا درجایگاه تصمیم گیری برای ایران نیست

الزام بین المللی,ایران

تهران - ایرنا -ک ارشناس ارشد حقوق بین الملل با بیان اینکه پارلمان اروپا در جایگاه تصمیم گیری برای ایران قرار ندارد گفت: تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران با اهداف سیاسی و با هدف تحت تاثیرقرار دادن مذاکرات هسته ای صورت گرفته است.

«بهزاد خویی» روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت: امروزه مراجع بین المللی که به ظاهر در زمینه حقوق بشرفعالیت می کنند کم نیستند.آنها برای خود صلاحیت جهانی قائل هستند و اعتقادشان این است که اگر بیانیه ای صادر می کنند، ارزش جهانی دارد.

این استاد دانشگاه افزود: به اعتقاد من تصمیمات اینگونه مراجع وقتی می تواند جهان شمول گردد که خالی از احساسات و یا شائبه های سیاسی باشد؛ در آن صورت است که می توان از کشورها خواست که به قطعنامه ها و مصوبات آنها احترام بگذارند.

خویی یادآور شد: متاسفانه ما امروز در جهانی زندگی می کنیم که تصمیم گیری های آن در بیشتر کشورها و سازمان ها تحت تاثیر نظام حقوق بین الملل نیست، بلکه متاثر از گرایش های سیاسی، تفکرات جناحی و منافع اشخاص و کشورهاست.

این محقق و پژوهشگر، تفکرات پارلمان اروپا را متاثر از لابی های صهیونیستی دانست و گفت: تصمیم گیری پارلمان اروپا در زمینه تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران ناشی از دیدگاه های سیاسی و فشارهای خارجی است و به همین دلیل انتظار پایبندی کشورها به این مصوبه امر درستی نیست.

این کارشناس ارشد حقوق بین الملل تاکید کرد: پارلمان اروپا در جایگاهی نیست که برای ایران و یا سایر کشورها تصمیم بگیرد.این موضوع را همه دنیا هم می دانند که این تصمیمات سیاسی است،کارشناسان بین المللی هم مثل اساتید داخلی همین نظر را دارند.

به عقیده این استاد دانشگاه،در مقایسه با قطعنامه پارلمان اروپا، مصوبات شورای حقوق بشر سازمان ملل ،مجمع عمومی سازمان ملل و یا شورای امنیت سازمان ملل از تاثیر بیشتری برخوردار است.اگر چه آنها هم تحت تاثیر شائبه های سیاسی هستند ،اما قدرت تصمیم گیری سازمان ملل بسیار بیشتر از پارلمان اروپاست.

خویی همچنین یکی از مهمترین اهداف پارلمان اروپا آن هم در شرایط حاضر را تحت تاثیر قراردادن فضای مذاکرات ایران و 1+5 عنوان کرد و گفت: عده ای در طرف اروپایی درصدد این هستند که با تصویب قطعنامه هایی از این دست بر روی توافق احتمالی ایران با غرب در موضوع هسته ای تاثیر بگذارند، بنابراین باید ایران هوشمندانه عمل کند و مراقب باشد که جو مذاکرات تحت تاثیراین قطعنامه نباشد.

وس اضافه کرد:البته با قطعیت می توانم بگویم که تیم دیپلماتیک هسته ای کشور چنان متخصص و حرفه ای هستند که تحت شیطنت های برخی کشورها، متاثر نشوند.

این کارشناس ارشد حقوق بین الملل همچنین به طرف های ایرانی و منتقدان داخلی نیز توصیه کرد که عجولانه عمل نکنند و به دوستان دیپلمات این فرصت را بدهند که با فکر باز و آرامش در مذاکرات حاضر شوند.

به گزارش ایرنا، قطعنامه راهبردهای مداخله جویانه اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه (3 آوریل) در صحن پارلمان اروپا به بحث گذاشته و تصویب شد. پیش نویش این قطعنامه 7 صفحه ای روز دوشنبه(31 مارچ) هم در کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا تصویب شده بود.

مرضیه افخم سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به این قطعنامه گفت: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپایی گام های اولیه و قابل تاملی برای حل و فصل مسایل پیش روی دو طرف برداشته اند، موضع گیری حقوق بشری پارلمان اروپا و طرح موضوعات غیرواقعی بخصوص در مورد انتخابات ایران مردود و غیرقابل قبول است

سیام4**9173** 1418
کد N207191