7 وزارتخانه مسئول تدوین اصول حاکم بر حفاظت اماکن امنیتی شدند

مجلس

وزارتخانه های دفاع، کشور، اطلاعات، نفت، نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ستاد کل نیروهای مسلح مسئول تدوین آیین نامه اجرایی اصول کلی حاکم بر حفاظت اماکن امنیتی شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی لایحه تعیین حدود اماکن امنیتی و حفاظت شده در دستور کار مجلس قرار دارد.

نمایندگان با تصویب ماده ای مقرر کردند آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر تعیین مواردی از قبیل اصول کلی حاکم بر حفاظت اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده در شرایط عادی و فوق العاده، تمهیدات، روش ها و لایه های حفاظتی و امنیتی، شیوه های هماهنگی، نحوه تعیین رده حفاظتی اماکن، الزامات مربوط به اسکان و اشتغال اتباع بیگانه و سایر اشخاص در حریم امنیتی، تعیین تکلیف حقوق دستگاهها، میزان و نحوه اعمال محدودیت ها و آنچه در چارچوب مقرر قانون مستلزم تبیین و تشریح می باشد ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع، اطلاعات، نفت، نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.