نماینده پارلمان اروپا از وضعیت حقوق بشر در ترکیه انتقاد کرد

حقوق بشر

آنکارا- ایرنا -ˈ ریا اومن رویژتنˈ نماینده پارلمان اروپا و مسوول تهیه گزارش سالانه ترکیه در اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق بشر در ترکیه انتقاد کرد.

وی در گفت وگو با شبکه تلویزیونی ˈسامان یولو.تی.ویˈ ترکیه گفت :

حقوق افراد در ترکیه از روز 17 دسامبر( 26 آذر ) در پی عملیات فساد مالی و ارتشا تاکنون زیر سووال رفته است.

در پی عملیات فساد مالی و ارتشا از سوی پلیس و دادستان استانبول شماری از منتسبان به دولت ترکیه به اتهام اخذ رشوه و فساد مالی دستگیر شدند.

رویژتن با بیان اینکه وزیر دادگستری ترکیه در حال حاضر نسبت به انتصاب دادستان ها و قضات قوه قضاییه و نیز تحقیقات قضایی تصمیم گیری می کند، افزود: در یک جامعه دموکراتیک اینگونه مسائل نباید مطرح شود.

وی گزارش سال گذشته پارلمان اروپا در مورد ترکیه را تندترین گزارشی که تاکنون در باره این کشور صادر شده است خواند و گفت : پس از پیروزی حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری ها در ترکیه این حزب باید سعی در درک این نکته داشته باشد که چرا مورد انتقاد دوستانش قرار گرفته است.

وی با اشاره به رخدادهای 17 دسامبر سال گذشته و متعاقب آن تصفیه و برکناری های گسترده در شهربانی این کشور و افزایش اختیارات وزیر دادگستری ترکیه در مورد قوه قضاییه گفت: چنین رخ دادهایی در یک دموکراسی نباید رخ دهد.

وی با انتقاد از رفتار و سخنان تند ˈ رجب طیب اردواغان ˈ نخست وزیر ترکیه بعد از این تحقیقات و ادعاهای وی در مورد دست داشتن بیگانگان در عملیات فسادمالی و ارتشاء در ترکیه به همراه جماعت گولن گفت: من به تئوری توطئه اعتقادی ندارم.

کمیسیون روابط خارجی پارلمان اروپا پیش از این در گزارش سالانه خود از دولت ترکیه خواست در امور نهاد قضایی این کشور دخالت نکند.

این گزارش که ˈریا اومن رویژتنˈ نماینده هلندی پارلمان اروپا آن را تهیه کرده است، با ۳۶ رای موافق در برابر ۸ رای مخالف و ۵ رای ممتنع تصویب شد.

رویژتن در این گزارش بر ضرورت حفظ بی طرفی و استقلال نهاد قضایی ، ادامه همکاری و رایزنی میان ترکیه و اتحادیه اروپا درباره روند تغییرات و اصلاح در ترکیه تاکید کرده است.

وی همچنین بر نگرانی عمیق خود از تحولات اخیر ترکیه و برکناری دادستان ها و مقامات مسئول پیگیری پرونده های فساد مالی در ترکیه تاکید کرده است.

گزارشگر هلندی پارلمان اروپا، دولت ترکیه را به احترام به اصول دموکراسی و خودداری از مداخله در امور قضایی فراخواند.

خاورم ** 2012 ** 230 *1446
کد N207145