جمع‌آوری امضا برای تذکر به وزیر ارشاد توسط مدیرمسئول 9 دی

مجلس

حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص آزادی بیان رسانه های منتقد به ویژه نشریه 9 دی در حال جمع آوری امضا برای تذکر به وزیر ارشاد است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس حمید رسایی نماینده تهران و مدیرمسئول هفته نامه 9 دی در حال جمع آوری امضا برای تذکر وزیر ارشاد است.

کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این تذکر در خصوص آزادی بیان رسانه های منتقد دولت است و همچنین در این تذکر به تعطیلی نشریه 9 دی اشاره شده است.