اعتراضات در ونزوئلا به دانشگاه‌ها کشیده شد/ هشدار سازمان ملل نسبت به هزینه انسانی اعتراضات

کد N206821