هشدار هیگل به چین:

به حق حاكمیت كشورها احترام بگذارید

سیاسی

هیگل با اشاره به جدال ارضی چین و همسایه‌های این کشور تاکید کرد که کشورهای کوچك نیز مانند کشورهای بزرگ از حق حاکمیت برخوردار هستند.

«چاک هیگل» وزیر دفاع آمریکا امروز – یکشنبه – درباره اقدام‌های یکجانبه چین برای حل و فصل اختلاف‌های ارضی با ژاپن و سایر کشورهای آسیایی هشدار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، هیگل در جریان سفر به توکیو گفت: «تمامی کشور‌ها فارغ از این‌که چقدر بزرگ یا کوچک باشند، شایسته احترام هستند.»

وی که در کنفرانس خبری مشترک با «ایتسونوری اونودرا» صحبت می‌کرد، ادامه داد: «به اعتقاد من آنچه روس‌ها در کریمه انجام دادند، مورد آشکاری از بی‌احترامی، اعمال زور و ارعاب بود.»

هیگل با اشاره به جدال ارضی چین و همسایه‌های این کشور تاکید کرد که کشورهای کوچك نیز مانند کشورهای بزرگ از حق حاکمیت برخوردار هستند.

وی افزود: «شما نمی‌توانید مرزهای کشور‌ها را به دلخواه خود تعریف کنید، یکپارچگی ارضی را نقض کرده و دست به اعمال زور و ارعاب بزنید.»

سخنان هیگل هم‌زمکان با تاکید مجدد وی بر همبستگی نظامی واشنگتن و توکیو بیان می‌شود.

کد N206758