چاک هیگل به چین هشدار داد

چین,چتک هیگل

تهران-ایرنا-ˈچاک هیگلˈ وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه به چین در خصوص اقدام یکجانبه برای حل مناقشات ارضی با ژاپن یا دیگر کشورهای آسیایی هشدار داد.

کد N206728