«علی دینی ترکمانی» اقتصاددان در گفت و گوی تفصیلی با ایرنا:

بودجه ی یارانه ی نقدی باید کاهش یابد

یارانه نقدی

تهران-ایرنا-«باید ضمن حفظ یارانه ی نقدی و اصلاح ساخت آن به سویی حرکت کرد که یارانه ی غیر نقدی نیز به تدریج مکمل و در طول زمان جانشین آن بشود.» این بخشی از سخنان علی دینی ترکمانی استادیار موسسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا بود.

کد N206580