ترکیه از آغاز مجدد مذاکرات با اتحادیه اروپا خوشبین نیست

اتحادیه اروپا

آنکارا - ایرنا - ˈمولود چاووش اوغلوˈ وزیر امور ˈاتحادیه اروپاˈ در دولت ترکیه، نسبت به آغاز مجدد مذاکرات این کشور برای عضویت در این اتحادیه خوشبین نیست .

کد N206525