گزارش خبری مهر/

تمجید جهانیان از شجاعت افغان ها/ اعلام میزان مشارکت مردمی در انتخابات