آیت الله استادی در مجلس شورای اسلامی:

انتقاد از تعصبات حزبی/ نمایندگان توقعشان از نظام و انقلاب کم باشد

مجلس

استاد حوزه و دانشگاه در ابتدای اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به نمایندگان توصیه کرد که در مقابل مردم فروتنی داشته باشند و در مقابل خدماتی که انجام می دهند توقعشان از نظام و انقلاب کم باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال 1393 آیت الله استادی، استاد اخلاق برای موعظه نمایندگان به مجلس دعوت شده بود.

وی طی سخنانی گفت: گاهی از مثل بنده دعوت می شود در این جلسات موعظه کنیم که خیلی سخت مورد قبول قرار می گیرد، حتماً موانعی وجود دارد که قبول نمی کنند. یکی از این موانع این است که اگر کسی چیزی را می گوید باید اهل عمل باشد.

آیت الله استادی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم فروتنی نمایندگان با مردم تاکید کرد و گفت: مردم باید به نمایندگان دسترسی داشته باشند. اگر به مراجعات مردم توجه کنید به نفع شما است زیرا هر مومنی که به شما نیاز دارد و به طرف شما می آید رحمتی است که خدا به سمت شما فرستاده سعی کنید از این فرصت هایی که به وجود می آید ولو اینکه برای شما زحمت ایجاد می کند استفاده کنید.

وی ادامه داد: اگر برایتان مانعی وجود دارد که با مردم سر و کار داشته باشید نماینده مطمئن انتخاب کنید که با مردم خوش رفتار باشد و با مردم صحبت کند.

آیت الله استادی خطاب به نمایندگان اظهار داشت: هر ساعتی از عمرتان را که به مردم خدمت کنید از ساعات پرخیر و برکت عمرتان خواهد بود.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به نمایندگان توصیه کرد که در مقابل خدمات خود به نظام و انقلاب توقعشان کم باشد و یادآور شد: باید خدمتتان به مردم و انقلاب زیاد باشد و توقعتان کم باشد تا بتوانید بگویید برای جمهوری اسلامی کار کرده اید.

وی امام خمینی(ره) را مصداق این اقدام دانست و گفت: امام خمینی(ره) خدمات زیادی به اسلام و انقلاب انجام داد اما زندگی بسیار معمولی داشته و توقعی از نظام و انقلاب برای خود ندارد.

آیت الله استادی همچنین از تعصبات حزبی انتقاد کرد گفت: اینکه دوستان و هم حزبی های خود را کاملاً حق و گروه مقابل را کاملاً باطل بدانید اشتباه است.

وی همچنین از نمایندگان خواست در مقابل تقصیر و خلاف مردم عادل باشند.