رژیم صهیونیستی خواهان افزایش ارتباط مستقیم با فلسطینیان شد

آفریقا و خاورمیانه

رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم صهیونیستی با بیان اینکه ارتباط این رژیم با آمریکا بیشتر از فلسطینیها بود خواهان افزایش ارتباط مستقیم با طرف فلسطینی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازشبکه دو رژیم اسرائیل، "زیپی لیونی"  همزمان با برگزاری نشست های جدیدی از این مذاکرات از آمریکا خواست که نقش خود را در روند مذاکرات سازش را تغییر دهد.

وی افزود: طبق آنچه که در ماه های گذشته رخ داد، مذاکراتی که ما با واشنگتن داشتیم بیشتر از رایزنی های ما با طرف فلسطینی بود.

این مقام صهیونیستی اظهار داشت: ما باید روابط مستقیم خود را با فلسطینی ها افزایش دهیم و همچنین نشستها و مذاکرات مستقیمی را با فلسطینیها بیش از پیش برگزار کنیم.

این درحالی است که با خودداری رژیم صهیونیستی از آزادی گروه چهارم از اسرای فلسطینی در ادامه کارشکنی های مقامات رژیم اشغالگر قدس روند مذاکرات سازش که با چالش هایی مواجه شده و برخی مقامات فلسطینی نیز ضمن اشاره به کارشکنی های رژیم صهیونیستی و جانبداری آمریکا از آن  به شکست مذاکرات سازش اذعان کرده اند.