معاون اول رییس جمهوری: مدیران اجرایی کشور به مسوولیت تاریخی خود عمل کنند

جهانگیری

تهران- ایرنا- معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه سال 93 کارهای جدی در بخش اقتصادی و فرهنگی کشور انجام خواهد شد، گفت: مدیران اجرایی کشور به مسوولیت تاریخی خود عمل کنند.

کد N206142