جمع آوری امضا برای بیانیه محکومیت قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال جمع آوری امضا برای بیانیه ای در محکومیت قطعنامه اخیر پارلمان اروپا هستند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز جلسه رسمی روز یکشنبه در حال جمع آوری امضا برای بیانیه ای در محکومیت قطعنامه اخیر اتحادیه اروپا هستند.

به گزارش مهر اتحادیه اروپا هفته گذشته علیرغم مذاکرات ژنو و دستیابی به توافقات با ایران قطعنامه ای علیه ایران صادر کرد.