بشیرالنجفی در بیمارستان "حکیم" نجف بستری شد

آفریقا و خاورمیانه

منابع نزدیک به یکی از مراجع برجسته شیعه در عراق از انتقال وی به بیمارستان به علت وخامت وضع جسمانی اش خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، علی النجفی فرزند بشیر النجفی مرجع شیعی عراقی اعلام کرد: بشیر النجیفی به سبب مشکل قلبی به بیمارستان حکیم نجف منتقل شده است.

وی بدون اینکه به جزییات بیشتری اشاره کند افزود: وضع جسمانی بشیر النجفی در حال حاضر باثبات و تحت کنترل است.

این درحالی است که برخی منابع اعلام کردند: وجود ملاقات کنندگان زیاد طی روزهای گذشته عامل

بشیر النجفی یکی از مراجع برجسته شیعی در نجف است که اصلیت وی از ایالت پنجاب هندوستان است و در سال 1942 در جلندر در هندوستان متولد شد اما از مدتها قبل در نجف زندگی می کند.