برگزاری نشست هم اندیشی دانشجویان ایرانی مقیم هندوستان

هند,ایران

دهلی نو - ایرنا - نخستین نشست هم اندیشی دانشجویان ایرانی مقیم دهلی نو در سال 93با حضور رایزن علمی کشورمان برگزار شد.

کد N205782