شرکت زندانیان افغان در انتخابات/ تلاش طالبان برای اختلال در روند رای گیری