در آستانه جام جهانی فوتبال؛

ارتش برزیل به کپرنشین های ریو حمله کرد

جام جهانی

تهران – نیروهای ارتش برزیل روز شنبه و در حالیکه دو ماه به برگزاری جام جهانی فوتبال مانده است، برای برقراری امنیت این بازی ها و جمع آوری تبهکاران، به زاغه نشین های ریودوژانیرو حمله کردند.

کد N205710