تمدید یک ساعته انتخابات افغانستان/ کدام ولایت ها با استقبال مواجه شدند؟