ابراهیم نكو به ایلنا خبر داد:

تشكیل فراكسیون عدالت در هفته جاری قطعی می‌شود

مجلس

رفتارهای قبلی فراكسیون رهروان ولایت حكایت از این دارد كه همراهی آنها با دولت در مواضع مثبت خوب نبوده است و به همین خاطر تصمیم تشكیل فراكسیون اعتدال مجدانه پیگیری می‌شود.

عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص آخرین وضعیت تشكیل فراكسیون اعتدال در مجلس اظهار كرد:‌ به جد پیگیر تشكیل فراكسیون هستیم و در هفته جاری تصمیم نهایی گرفته می‌شود.

ابراهیم نكو در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال كه علت تاخیر در تشكیل این فراكسیون چه بوده است گفت: پس از جلسه رییس جمهور با فراكسیون رهروان ولایت و قول كاظم جلالی رییس فراكسیون مبنی بر همكاری كامل این فراكسیون با دولت، سرعت تشكیل فراكسیون اعتدال كاهش یافت.

نماینده مردم رباط كریم و بهارستان ادامه داد: رفتارهای قبلی فراكسیون رهروان ولایت حكایت از این دارد كه همراهی آنها با دولت در مواضع مثبت خوب نبوده است و به همین خاطر تصمیم تشكیل فراكسیون اعتدال مجدانه پیگیری می‌شود.

کد N205455